AVQ akce

 

Jedná se upravenou formu teambuildingového programu provázaného s rozvojem osobnosti na základě prožitků, důkladně propracovaných scénářů a také spojených s vhodnou formou sociálně psychologické diagnostiky. Každý z AVQ programů připravujeme za základě individuálních představ a potřeb klientů, základ vychází z již osvědčených outdoor programů a jejich variant. U AVQ může být program "šitý více na míru" díky znalosti profilu osobnostních charakteristik a potřeb, a to jak profilu organizace jako celku, tak i profilu jednotlivých osob. V tomto pojetí se efektivně prolínají 3 metody pohledu založené na psychodiagnostických testech, individuálních a skupinových situacích což umožňuje skutečně objektivní a reálné zhodnocení jednotlivců i skupiny a následné efektivnější rozvíjení a doporučení než je obvyklé u obdobných akcí.

Obvykle pro skupinu max. 20 účastníků v kombinaci s pěti - osmičlenným organizačním týmem. Starost s zajištěním ubytování, stravování a doprovodný program je rovněž naší starostí. Základní program po příjezdu tvoří organizačně - seznamovací aktivity, další den hlavní - celodenní akce, varianta AVQ vytvořená na základě individuálních potřeb klienta. Večer je obvykle určen pro sebereflexi a později volnou zábavu, třetí den opět navazují lehlé aktivity vzhledem k modelu AVQ programu mohou být rozvojové, zpětnovazební lehce zátěžové či relaxační nebo vhodná kombinace.

Výstupem je obsáhlá hodnotící souhrnná zpráva z AVQ - obsahující výkonové grafy např. v charakteristikách aktivita, spolupráce, vedoucí schopnosti atp., individuální zprávy na účastníky viz. možnosti diagnostiky(diagnostika), záznam na kameru.

V případě zájmu o podrobnější informace, náhledy výstupů, otázky kolem studií, her či informace o volných termínech atp. nás neváhejte oslovit (kontakt)!

 
Medialist Mensa Strdanovský mlýn RH servis