O lektorech

 

Vzděláváme, tak si udržujeme náskok... Personální lektorské zajištění projektu participuje na bázi rovnocenného partnerství, tím odkrývá široké pole působnosti, neomezené možnosti, rozšiřující se know-how , metody a formy vzdělávání. Mezi naše lektory patří vysokoškolští profesoři, trenéři a poradci, s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání a tréninku dospělých. Dosud zrealizované projekty a spokojení klienti nám potvrzují vysokou odbornou úroveň našich lektorů.

Prof. PhDr. Jan Barták DrSc.

Prof. PhDr. Jan Barták DrSc.

Development Manager Abaco Group - vysokoškolský pedagog: doktorát filosofie: kandidatura věd a doktorát věd v oboru andragogika. 8 let praxe managera lidských zdrojů v renomovaných firmách: působil na fakultách UK humanitního směru: byl předsedou Akademického senátního výboru Open University v ČR: v současné době přednáší na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT (kurz Certifikate in Strategic Human Resources Management): personální poradenství: zaměření na personální strategii: change management: zejména management změn v oblasti lidských zdrojů: výběr: přijímání: hodnocení a rozvoj vedoucích pracovníků (rozsáhlé zkušenosti z oblasti Assessment Centres a rozvojových středisek): sociálně psychologická diagnostika: programy kvalifikačního a kariérového rozvoje: pedagogické a sociálně psychologické aspekty vzdělávání a výchovy dospělých: metodická příprava interních trenérů: koučů: mentorů: facilitátorů: patronů: systémově pojaté a diferencované uplatňování aktivizačních a participativních metod individuálního i týmového rozvoje manažerů: specialistů: obchodníků: supportu: etc. V posledních létech opakovaně jmenován Českou manažerskou asociací členem odborné hodnotící komise soutěže MANAŽER ROKU.


Mgr. Jaroslav Uzel

Absolvoval studium managementu na katedře produkce a řízení Filmové a televizní fakulty AMU. Po té se věnoval jednooborovému studiu psychologie na FF UK a postgraduálnímu studiu psychologie a sociologie práce na Fakultě řízení VŠE. Více než třicet let se věnuje lidskému činiteli v pracovním procesu. Zejména metodologicky a výzkumně. Jeho bohaté zkušenosti z metodologie psychodiagnostiky dokládají desítky přístrojových a dotazníkových metod, které zkonstruoval nebo adaptoval. Své metodologické a výzkumné závěry si ověřoval a využil v řadě významných výběrových řízení např. v ČT a KB. Také jako lektor postgraduálního vzdělávání psychologů v Testcentru Praha. Deset let přednášel psychologické discipliny na pražské FAMU. Působil a působí jako lektor v různých významných institucích. V posledních létech se věnuje také dvěma nosným tématům: stresu a kultuře v pracovním prostředí. Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce je řešitelem výzkumných úkolů právě z těchto dvou okruhů.


JUDr. Petr Hůrka, PhD.

Od roku 1997 přednáší na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je zaměstnán na legislativním odboru Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílí na tvorbě a výkladu pracovněprávních předpisů. Dříve působil na Úřadu vlády a na právním odboru České správy sociálního zabezpečení. Věnuje se přednáškové, poradenské a publikační činnosti. Účastní se a vystupuje na řadě mezinárodních konferencí pořádaných Evropskou unií pro otázky pracovního práva. Vede pravidelnou rubriku zaměřenou na oblast pracovních vztahů v deníku Hospodářské noviny. Dále publikuje v odborných časopisech Právník, Právo a zaměstnání, Ad Notam, Národní pojištění a International Labour Review. Je spoluautorem Právnického slovníku, monografií Pracovní právo, Právo sociálnhí zabezpečení od nakladatelství C.H. Beck a řady dalších publikací.


PhDr. Zorica Gajič

Vystudovala UK v Praze. Titul Practitioner Certification a Master Practitioner of NLP získala na Univerzitě v Santa Cruz v Kalifornii pod vedením předních profesorů Roberta Diltze a Judith Delozier. Na začátku 90-tých let stála u zrodu společnosti Silva metod Czech republic, spol. s r.o. a do roku 1996 působila jako lektorka této metody. Je odborníkem na praktické tréninky firemní komunikace, rozvoj pozitivního myšlení, formování pracovních týmů, procesy motivace. Každým rokem se pravidelně vzdělává na trénincích NLP na Universitě Santa Cruz. V létě 2000 se zúčastnila významné konference "Milenium 2000", která se konala právě na této universitě a byla setkáním nejvýznamnějších osobností v oblasti NLP z celého světa.


PhDr. Pavel Beňo

Vystudoval jednooborovou psychologii na FFUK v Praze a režii dokumentární tvorby na pražské FAMU. Působil jako člen skupiny Management Training ve skupině Škoda – VW a jako externí lektor ve společnostech Siemens, Robert Bosch, ČEZ, HypoBank, Schoeller, Danone, Kooperativa, Osram Slovakia atd. V roce 1994 se rozhodl pro činnost samostatného lektora, poradce a organizačního psychologa. Oblastí jeho působení je efektivní vedení lidí, týmová práce. Intenzivně věnuje vztahovému managementu. Je zakladatelem a předsedou rady sdružení Práce & Vztahy (1999), které se jako jediné v ČR zabývá i oblastí patologie vztahů na pracovišti (tzv. mobbing a bossing). Tomuto tématu věnoval i svoji publikaci „Můj šéf, můj nepřítel“(ERA, 2003). Je specialistou, konzultantem a nadšeným propagátorem implementace moderních forem skupinové komunikace jako je workshop, konstelace, Open Space do podnikové praxe.


Mgr. Petr Daňko

Absolvoval pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na společenské vědy – český jazyk, psychologii a sociologii. Pedagogicky působil na Střední průmyslové škole akademika Heyrovského v Ostravě ve vzdělávání studentů i dospělých čtyři roky. Od roku 1997 vedl odbor interní komunikace v útvaru lidských zdrojů na generálním ředitelství SPT TELECOM, a.s. V téže společnosti projektově řídil změnu firemní kultury. V letech 2000 - 2002 manažersky působil na centrále České spořitelny v úvaru interní komunikace finanční skupiny. Zde rovněž lektorsky vedl semináře o komunikaci a prezentačních dovednostech. Od května 2002 působí profesionálně v oblasti poradenství a vzdělávání. Lektorsky se věnuje oblasti rozvoje managementu, komunikace a motivace. Jako konzultant se zaměřuje na oblast firemní kultury, interní komunikace a lidských zdrojů.


Ing. Miloš Toman

Problematikou řízení, firemní strategie a marketingu se zabývá od roku 1988. Podílel se například na prvním experimentálním zavádění kabelové televize v Československu nebo využití termovizního snímkování pro odhalování vad panelových domů. Jeho největší prací z této doby je studie zajištění bydlení státních zaměstnanců pro vládu brazilského státu Rio de Janeiro. Provozuje internetový magazín Manažer a Úspěch. Působí jako odborný poradce a lektor v oboru marketingu, prodeje, komunikace a řízení. Je autorem úspěšné knihy Intuitivní marketing (Management Press) a více jak stovky odborných článků (Hospodářské noviny, Marketing magazine, In-Store Marketing, Marketingové noviny, Zpravodaj.cz, Moderní řízení, aj.). Je spoluautorem elektronické učebnice pro obchodní pracovníky, vytvořené pro Asociaci textilního,oděvního a kožedělného průmyslu ČR. Přednáší v kurzech věnovaných marketingu, obchodním dovednostem, komunikaci a řízení v České republice i na Slovensku.


PaedDr. Pavla Pekárková

Je absolventkou pedagogické fakulty, postgraduálního studia psychologie práce a řízení a zahraničních výcviků pro lektory komunikace, vyjednávání a manažerských dovedností a výcviků pro mediátory a lektory mediace. Od roku 1995 pracovala souběžně pro ziskový i neziskový sektor. Prakticky výhradně prostřednictvím Institutu certifikovaného vzdělávání vedeného holandským ředitelem, panem Walthausem (z Wolters Kluwer) a Institutu Svazu průmyslu ČR, vedeného v kooperaci s panem G. Bouldenem z ALA International z Anglie. Jako lektorka Českého centra americké nadace Partners for Democratic Change působila v neziskovém sektoru a sektoru státní správy. Má praktické zkušenosti s mediací občanských a rodinných rozvodových sporů.

 
Medialist Mensa Strdanovský mlýn RH servis