Job & Workshop

 

Smyslem tohoto projektu je vytvářet prostor pro spolupráci mezi institucemi působícími ve prospěch vzdělanosti a zaměstnanosti ČR, školami a významnými zaměstnavateli a dalšími soukromými institucemi i úřady (MPSV, MŠTV, ÚP), EU a tím podporovat a rozvíjet lidské zdroje v České republice.

Semináře tohoto projektu jsou určeny především pro pracovníky zabývající se otázkami řízení lidských zdrojů, personalistiky a vzdělávání. Smyslem je pomáhat řešit některé problémy, s nimiž se manažeři, personalisté ve své praxi setkávají. Zároveň dává možnost rozvoje osobnosti samotných účastníků, výměně názorů a navazování zajímavých kontaktů v této oblasti. Každý další seminář je organizován s ohledem na zájem a zpětnou vazbu účastníků a na specifické aktuální problémy dané oblasti.

Projektů Job & WorkShop se účastní jak státní, tak i soukromé instituce působící v prospěch oblasti lidských zdrojů.

 
Medialist Mensa Strdanovský mlýn RH servis